مراحل خرید سرور مجازی

1
سفارش

آیتم مورد نظر را انتخاب کرده و سفارش دهید

2
پرداخت

هزینه فاکتور نهایی سرویس خود را پرداخت کنید

3
تحویل سرویس

به محض پرداخت هزینه ، سرور شما بعد از نیم ساعت تحویل داده میشود

کلیه سرویس ها  بصورت مستقیم

از دیتاسنتر هتزنر برای شما تهیه میشود!

CX30
14.16 یورو/m

 • CPU : ۲ vCore
 • RAM : ۲ GB
 • SSD : ۱۰۰ GB
 • Connection : ۱ Gbit/s NIC
 • DataCenter : Hetzner/Germany
 • Traffic usage inclusive : ۸ TB
 • Dedicated IPv4 address : 1

CX20
8.21 یورو/m

 • CPU : ۲ vCore
 • RAM : ۲ GB
 • SSD : ۵۰ GB
 • Connection : ۱ Gbit/s NIC
 • DataCenter : Hetzner/Germany
 • Traffic usage inclusive : ۵ TB
 • Dedicated IPv4 address : 1

CX10
4.64 یورو/m

 • CPU : ۱ vCore
 • RAM : ۱ GB
 • SSD : ۲۵ GB
 • Connection : ۱ Gbit/s NIC
 • DataCenter : Hetzner/Germany
 • Traffic usage inclusive : ۲ TB
 • Dedicated IPv4 address : 1

CX60
59,38 یورو/m

 • CPU : ۸ vCore
 • RAM : ۳۲ GB
 • SSD : ۶۰۰ GB
 • Connection : ۱ Gbit/s NIC
 • DataCenter : Hetzner/Germany
 • Traffic usage inclusive : ۳۰ TB
 • Dedicated IPv4 address : 1

CX50
35,58 یورو/m

 • CPU : ۴ vCore
 • RAM : ۱۶ GB
 • SSD : ۴۰۰ GB
 • Connection : ۱ Gbit/s NIC
 • DataCenter : Hetzner/Germany
 • Traffic usage inclusive : 20 TB
 • Dedicated IPv4 address : 1

CX40
23,68 یورو/m

 • CPU : ۲ vCore
 • RAM : ۸ GB
 • SSD : ۲۰۰ GB
 • Connection : ۱ Gbit/s NIC
 • DataCenter : Hetzner/Germany
 • Traffic usage inclusive : ۱۰ TB
 • Dedicated IPv4 address : 1